σάξαι

σάσσω
aor imperat mid 2nd sg
σάσσω
aor inf act
σάξαῑ , σάσσω
aor opt act 3rd sg
σάττω
fill quite full
aor imperat mid 2nd sg
σάττω
fill quite full
aor inf act
σάξαῑ , σάττω
fill quite full
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.